הרב אליעזר רוט

ראשי / Team Member / הרב אליעזר רוט
נשיאות רבנית

נשיאות רבנית בראשות הרב אליעזר רוט שליט"א (חתנו של הגר"י זילברשטיין, רבה של רמת אלחנן) המומחה בתחום רפואי זה, ומהווה סמכות הלכתית.