1b

הם מתמודדים עם אתגר-חיים

נשואות אלינו

עיניהם

זה המקום והזמן להקל מעליהם

.

מידע נוסף
1b
2b

הם מתמודדים עם אתגר-חיים

נשואות אלינו

עיניהם

זה המקום והזמן להקל מעליהם

.

מידע נוסף
2b

חדשות

מבזקים מהחדש והמתחדש

שאלות ותשובות

התייעצויות עם המומחים בנושאים הקשורים למחלה
ברפואה ובהלכה

כל הזכויות

מגוון הזכויות בביטוח הלאומי, ברשויות ובגופים נוספים

אודותינו

"מאמינים בדרך", הינו מקום מלא חום ונעימות, באמצעותו מקבלים חולי הדיאליזה מבוגרים והורים לילדים, וכן מושתלי כליות, קורת גג נינוחה המקיפה את שלביה השונים של המחלה, כמו: מענה והכוונה, מידע רפואי והלכתי, וכן קבוצות תמיכה, הרצאות וכנסים, מסיבות ונופשים.

הפעילות המוענקת לחולים מהווה תמריץ חיוני לחייהם ומאפשרת לצאת מהשיגרה האפרורית בדרכי כבוד, למצוא אוזן קשבת ומבינה על פי אותן אמות המידה ההולמות את אורחות החיים בהם הורגלו.

העמותה מנוהלת בידי מי שחוו את המסלול האתגרי של מחלת הכליות ומודעים להדגשים החסרים.

אוסף תמונות מהווי הפעילות שלנו

אין תרגיל טוב יותר ללב מאשר להתכופף ולהרים אנשים.

המלצות
רשימת אירועים
7
דצמבר
2016
השקת מאמינים בדרך
10:30 16:30
בית חלקיה
28
אוגוסט
2017
יום גיבוש לנשים
9:30 16:00
מלון כורש
18
נובמבר
2017
שבת גיבוש חווייתית
11
יוני
2018
טיול לגברים ונשים
23
יולי
2018
יום כיף למשפחות

שותפים לדרך והעומדים לימיננו

אין תרגיל טוב יותר ללב מאשר והתכופף להרים אנשים