הרב יעקב הורונצ'יק

ראשי / Team Member / הרב יעקב הורונצ'יק
מנהל העמותה

העמותה נוסדה ע"י  הר' יעקב הורונצ'יק, אשר קודם לכן פעל באגודות שונות  בעזרה לחולי הכליות בין היתר,  רכז אחראי ב"איגוד חולי הכליות, שמעיה"