זכאויות והטבות שונות בגופי ממשלה וביטו"ל

ראשי / זכויות בגופים הציבוריים / זכאויות והטבות שונות בגופי ממשלה וביטו"ל

זכויות בביטו"ל וברשויות לחולי אי ספיקת כליות, מטופלי דיאליזה ומושתלים

כללי – זכאים לזכויות הם:

 1.   מטופל דיאליזה (המו-דיאליזה ודיאליזה ציפקית – פריטוניאלית).
 2. מושתל כליה, עד שנה מיום ההשתלה.
 3. חולה אי ספיקה כליתית, לפני טיפולי דיאליזה, שמחלתו גרמה לירידת כושר העבודה או ההשתכרות לפחות ב-50%, או אינה מאפשרת לו לבצע פעילות במשק הבית.
 4. מושתל כליה מעבר לשנה, שחלה החמרה במצב תפקוד כלייתו ונזקק לתמיכה סוציאלית, או שעברה שנה מאז הושתל והוכיח שמצבו מבחינת התפקוד הכולל או הנכות לא השתפרו.

 

לתשו"ל: יש זכויות העומדות לזכות החולה רק עד גיל פרישה (67 לגבר, ו-62 לאשה).

הערה: זכויות מטופלי דיאליזה – מיום תחילת הטיפולים

 1. במוסד לביטוח לאומי:

א.  נכות רפואית של 100%, ואפשרות לקצבת נכות, בהתאם לתנאי קבלת קצבת נכות כללית.

 1. עקב מחלתו צומצם ביותר מ-50% כושרו להשתכר מעבודה.
 2. אישה נשואה שאינה עובדת שעקב מחלתה אינה מתפקדת במשק הבית.
 3. חולה שאינו עובד ואינו מקבל פנסיה מוקדמת ממקום עבודתו.

תביעה לקצבת נכות יש להגיש עד 90 יום מיום הפסקת העבודה או הירידה ביכולת ההשתכרות, חולה ללא הכנסה יכול להגיש תביעה מיידית.

 • הזכות לקצבת נכות היא עד גיל 18, ומגיל 18 ועד גיל הפרישה הקבוע בחוק (67 לגברים, ועד גיל 62 לנשים).
 • את התביעה מגישים לסניף הביטוח לאומי הקרוב לאזור המגורים,
 • יש לצרף לטופסי התביעה, אישורים רפואיים ואישור על עבודה וגובה הכנסה.
 • החולה יזומן לועדה רפואית, שתקבע את זכאותו לקצבה.

 

ב.      קצבת שירותים מיוחדים (שר"מ), המגיעה לכל מטופלי הדיאליזה, בהתאם לתנאי קבלת קצבת שר"מ, וכן למושתלי הכליה עד שנה מההשתלה. שיעור קצבה זאת לפי מצבו הכללי ויכולתו לתפקד במשק ביתו (מ- 50% ועד 150% משיעור הקצבה). (מעבר לגיל הפרישה יש לבדוק אפשרות לגמלת סיעוד).

תביעות לקצבת שר"מ, יש להגיש בביטוח הלאומי – מחלקת שר"מ, לפי אישור מהמחלקה הנפרולוגית, אליה קשור המטופל. בהמשך, יש צורך להופיע בפני וועדה רפואית לנושא, החולה צפוי לביקור עובדת סוציאלית בביתו לבדיקת יכולתו לתפקד.

יש להודיע לסניף הביטו"ל המטפל על ביצוע ההשתלה, עד לתום שנה מביצועה. לאחר מכן יזומנו שוב לועדה שתסכם את מצבם החדש. היה והמושתל יצליח להוכיח במסמכים שאין שיפור במצבו – ימשיך עם קצבת הנכות במלואה (לצורך השר"מ זו ועדה נפרדת וקריטריונים אחרים). מושתל אשר השתהה מלהודיע על ההשתלה עשוי לשלם על כך בגובה הקצבה.

ג.   קצבת ניידות. הקיצבה משולמת למי שנקבעו שיעור אחוזי ניידות (מעבר ל50%). או לבעלי רשיון נהיגה שלהם אחוזי ניידות (החל מ-50%), גובה הקיצבה משתנה אף הוא.

לקבלת הקיצבה יש להגיש בקשה (באמצעות סניפי הביטו"ל) למשרד הבריאות המחוזי עבור וועדת הניידות, שמחליטה על שיעור האחוזים ע"פ קריטריונים. עם מסקנות הועדה פונים לביטו"ל. לבקשת הקיצבה, אשר בוחן את הבקשה.

לבעלי רשיון המעוניינים ברכב, יש 'ועדת המשך' של 'הועדה לגודל רכב'. את הבקשה מגישים כנ"ל.

בועדת ניידות מעדיפים שתהיה נוכחות אישית, גם כשמדובר במקרה קשה.

 

ד.  גמלת ניידות או הנחה ברכישת רכב, פטור מלא או חלקי ממסים על רכישת רכב, לגברים עד גיל 67 ונשים עד גיל 62, למטופלי דיאליזה, ומושתלים הסובלים מנכות ברגליהם ומוגבלים בכושר הליכה.

לשם קביעת הזכאות יש להגיש בקשה לוועדה רפואית בלשכת הבריאות המחוזית.

 

ה.      הסבה מקצועית/שיקום. מטופל דיאליזה או מושתל, שעקב מצבו הרפואי אינו מסוגל לעסוק במקצועו או בעבודה מתאימה אחרת, זכאי להגיש בקשה לשיקום תעסוקתי במחלקת שיקום במוסד לביטוח לאומי. באפשרות המוסד לביטוח לאומי לממן קורסים מקצועיים והשלמת לימודים.

 

ו.      גִמלת סיעוד (לפי חוק ביטוח סיעוד). מגיעה למושתל התלוי בעזרת הזולת בפעילות היום-יום ואינם זכאים מפאת גיל לקצבת שר"מ (גברים מעל 67 ונשים מעל 62). גִמלת סיעוד היא גִמלת שירותים שאינה בהכרח כספית. למידע מפורט פנו אלינו או לסניפי הביטוח הלאומי.

 

 1. במס הכנסה:

א.      למטופל דיאליזה, פטור מלא ממס הכנסה, המוכר כנכה בשיעור של לפחות 90%, שכיר או לעצמאי העובד בתקופת הטיפולים. דין שוה למושתל הנושא באחוזי נכות בשיעור זהה.

 

ב.    לנ"ל, פטור עד לסכום משתנה שנקבע לשנה שלמה, על הכנסה שלא מיגיעה אישית (שכר דירה, השקעות בנקאיות ריבית וכו'.)

יש להגיש בקשה לפטור במשרד פקיד השומה  – מחלקת פטורים, לפי אישור מועדה רפואית של הביטוח הלאומי. הפטור הוא נפרד לכל שנת מס (365 יום). לתקופה שבין 185-364 יום הפטור הוא יחסי, על נכות זמנית של פחות מ- 185 יום בשנה, אין פטור.

 

ג.       רצוי לדעת: יש אפשרות לפטור ממס הכנסה למפרע (רטרואקטיבית) לפני טיפולי הדיאליזה, מיום בו אי ספיקת הכליות החמירה ובבדיקות הדם נמצאו:

 • מעל 80 מ"ג% אוריאה (urea),
 • מעל 2.0 מ"ג% קריאטינין (creatinin),

ובתנאי שכושר עבודתו או השתכרותו של החולה, ירד ב- 50% לפחות.

(לפי סעיף 22 (7) ה', לתקנות הביטוח הלאומי – קביעת דרגת נכות.- תשט"ז 1956).

יש להגיש בקשה לוועדה רפואית בביטוח לאומי – לענייני מס הכנסה, על גבי טופס בל 0169 על כל נספחיו, שניתן לקבלו במשרד פקיד השומה – מחלקת פטורים. לבקשה יש לצרף מסמכים רלוונטיים לגבי מהות הבקשה. (תוצאות בדיקות, חו"ד רפואית, חו"ד של רופא תעסוקתי וכו'.). יצויין כי לקיום ועדה כזו בעניינך, נדרש תשלום.

חולה אי-ספיקת כליות שהתקיימו בו התנאים הנ"ל יכול להגיש בקשה לוועדה רפואית רגילה, ללא עלות, עוד בטרם החל בטיפולי דיאליזה. ועדה רגילה אינה מטפלת בתביעות למפרע.

 1. ברשות המקומית:

א.      למטופל דיאליזה או מושתל נכה, זכות להנחה בתשלומי ארנונה לדיור, לפי מדיניות הרשות המקומית, עד 80% למקבלי קצבת נכות מלאה. עד 40% לאלה שאינם מקבלי קצבת נכות מלאה. ההנחה מותנית גם בהכנסה האישית וכן של בן/בת הזוג.

 

ב.   מי שנקבעו לו 100 אחוזי נכות, או שר"מ, זכאי להנחה בצריכת המים הביתית. לרוב רשימת הזכאים עוברת באופן אוטומטי לרשות המקומית, אך כדי לשים לב לכך. (שימו לב: ההנחה לא מתבטאת בתשלום, אלא החל משימוש בכך וכך קוב מים).

 

ג.      כמו כן יש הנחות באגרות חינוך וכדומה.

יש להגיש בקשה  להנחה, במשרדי הרשות המקומית – מחלקת הנחות בארנונה, לפי אישור המחלקה הנפרולוגית, אליה קשור המטופל דיאליזה, או אישור מביטוח לאומי (וכן המושתלים יביאו מסמך מהביטו"ל). במקרים רבים ממציאים ביטו"ל לרשות המקומית את הרשימות ללא התערבות שלנו], לגבי הנחות גדולות יותר מ-40%, יש להמציא אישור על גובה ההכנסה של שני בני הזוג. (תלושי משכורת, או אישור על הכנסה שנתית ממס הכנסה). מי שלא משתכר ימציא הצהרה חתומה בפני עו"ד.

 1. במשרד התחבורה:

מטופל דיאליזה המוכר בדרגת נכות 100%, תנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו, זכאי עבור רכב פרטי אחד שבבעלותו, או בבעלות בן/בת הזוג:

 

א.      פטור מלא מאגרת רישוי שנתית לרכב (הנכה משלם רק 21 ₪).

 

ב.      פטור מאגרת "העברת בעלות על רכב".

 

ג.      זכות לתו נכה (משולש), לרכב הנכה – ואם אינו בעל רכב, אז לרכב המסיע אותו. תו הנכה מקנה זכות חניה חינם במוסדות או במקומות מסומנים כחניות לנכים, או במקומות האסורים לחניה רגילה, אך אינם מפריעים לתנועה כמו בתחנות לרכב ציבורי, מעברי חציה וכו'. ניתן לקבל תו נכה אחד, שעליו רשומים שני כלי רכב.

עבור הזכויות א. ב. ג., יש להגיש בקשות לפטור במשרד הרישוי – מחלקת פטורים, ת.ד. 72 חולון. יש לצרף לבקשות:

 1. אישור רפואי ממשרד הבריאות. לפי אישור מהמח' הנפרולוגית אליה  קשור המטופל.
 2.  צילום רשיון רכב.
 3. צילום רשיון נהיגה בתוקף.

 

ד.      פטור מלא או חלקי ממסים על רכישת רכב (גמלת ניידות) לגברים גיל 67 ונשים עד גיל 62, וכן מושתלים הסובלים מנכות ברגליהם ומוגבלים בכושר הליכה.

עבור הזכות ד., יש להגיש בקשה לוועדה רפואית בלשכת הבריאות המחוזית לשם קביעת הזכאות, באמצעות הביטו"ל.

 1. ב"בזק":

למטופל דיאליזה שנכותו 100% נכות רפואית צמיתה:

מסלולי  'חבילות' תקשורת בהנחה משמעותית.

בכדי לקבל אישור למימוש זכות זאת, יש לפנות ראשית, (למטופלים: בצירוף אישור המחלקה הנפרולוגית אליה קשור מטופל הדיאליזה) אל: משרד העבודה והרווחה, אגף השיקום, ת.ד. 1260 מיקוד 91012, ירושלים. את האישור שיתקבל להגיש במשרדי "בזק".

האישור הנ"ל אינו למפרע, לכן יש צורך להשיגו בהקדם.

 1. במשרד האוצר – מיסוי מקרקעין:

הנחה ממס רכישה רגיל, למטופל דיאליזה/מושתל המוכר כנכה 100%, בעת רכישת דירה למגורי הנכה, או  קרקע עליה תיבנה דירה למגוריו תוך שנתיים. מס הרכישה שישולם הוא 0.5% בלבד. ההנחה ניתנת רק פעמיים במשך החיים.

בכדי לממש זכות זאת, יש לפנות למשרד מיסוי מקרקעין אזורי בו נמצא הנכס, יש להגיש:

 1. הצהרה על הרכישה (ע"ג טופס 7002 ).
 2. בקשה לפטור בגין הנכות (ע"ג טופס 2973 ).
 3. אישור על הנכות ע"י ועדה רפואית של הביטוח הלאומי.
 4. במינהל מקרקעי ישראל:

פטור מ"דמי הסכמה", מטופל דיאליזה/מושתל המוּכָּר כנכה 100%, המוֹכֵר דירה שנחכרה ממנהל מקרקעי ישראל, לא ישלם "דמי הסכמה" בעת מכירתה.

למימוש זכות זאת יש צורך באישור המוסד לביטוח לאומי על דרגת הנכות. יש גם לצרף מכתב בקשה לפטור, למינהל מקרקעי ישראל באזור הדירה הנמכרת.

 1. בקופות החולים:

אין צורך לשלם עבור התרופות הקבועות למטופלים ומושתלים. רצוי לבדוק עם הרופא ועם הרוקח האחראי על אלו תרופות יחול הפטור.

מטופל דיאליזה הנוסע לטיפול בבי"ח או במכון לדיאליזה זכאי:

א.      להשתתפות 100% מהוצאות נסיעה באוטובוס או 50% מהוצאות הנסיעה במונית או באמבולנס. נסיעות לביקורת מרפאה אינם כלולים.

לשם קבלת ההשתתפות יש לפנות למזכיר הסניף בקופ"ח ולצרף:

 1. אישור על קבלת טיפולי הדיאליזה וסוג ההסעה הדרושה.
 2. אישור חודשי על תאריכי הטיפול והנסיעות.
 3. כרטיס הנסיעה באוטובוס או קבלות על תשלום למונית או אמבולנס.

 

ב.   חולים בעלי הכנסה נמוכה או מקבלי קצבת נכות, זכאים לבקש השתתפות נוספת בהוצאות הנסיעה.

לשם קבלת זכות זאת יש לפנות ללשכה לשירותים חברתיים במקום המגורים.

 

ג.     מטופלי דיאליזה המקבלים קצבת נכות או קצבת זקנה או הטבה סוציאלית בלבד, שאין ביכולתם לשלם את דמי ההשתתפות בהוצאות רכישת תרופות, יפנו למזכיר הסניף בקופ"ח, בבקשה לקבלת הנחה בתשלום דמי ההשתתפות.

 

ד.     מטופל דיאליזה ומושתל פטור מתשלום עבור טופס הפנייה (טופס 17), בפנייתו לרופא מקצועי, מרפאת חוץ, מכונים וכו'. רישום זכות זאת צריך להופיע במחשבי הקופה.

 

ה.     מטופל דיאליזה המבקש לנסוע לחו"ל, יוכל לקבל החזר בגין השתתפות בהוצאות טיפולי הדיאליזה בחו"ל. (יש לשמור על קבלות התשלום).

יש לפנות מראש, למזכיר סניף קופ"ח. לשם הדרכה בנוהלי החזר ההשתתפות.

מחיר ההשתתפות בהחזר, כמחיר עלות טיפול דיאליזה בארץ.

 

הערה חשובה

מטופל דיאליזה שבבדיקות הדם שלו יש זרחן (פוספור) גבוהזכאי לקבל תרופה "קושרת זרחןנטולת סידן", כמו רנאג'ל, הנמצאת ב"סל הבריאות לדיאליזה", במקום תרופה דומה על בסיס סידן (קלציום), כמו קלטראט, המזיקה למטופל לטווח רחוק.


זכויות נוספות:

א.   מטופל דיאליזה/מושתל המקבל קצבת נכות בשיעור 75% ומעלה זכאי לסיוע בשכ"ד או ברכישת דירה מחברה ציבורית. הפנייה נעשית דרך החברות הציבוריות או בברור בבנקים למשכנתאות.

ב.   מטופל/מושתל בעל דרגת אי כושר בשיעור של 75%, זכאי לפטור מתשלומי ביטוח לאומי.
יש לפנות למחלקת הגבייה במשרדי הביטוח הלאומי.

ג.    מטופל/מושתל נכה זכאי להנחה בתחבורה ציבורית. משרד התחבורה ישלח "כרטיס זכאי" לכל נכה המגיע לו. אם נראה לך שמגיע ולא קיבלת – פנה אליהם עם אישור על הנכות.

ד.    מטופל/מושתל נכה בשיעור 75% ומעלה זכאי לפטור מאגרות על פנייה אל משרדי הממשלה.
הפטור יתקבל עם הצגת אישור מהביטוח הלאומי על דרגת הנכות.

ה. זכויות רבות אינן ממומשות. וכדאי שתדעו או תיידעו את הנוגעים בדבר. בכל מקרה שצצה בעיה על ידי אחד הגורמים הנזכרים – אפשר לפנות אלינו ונשתדל להיות לעזר.

 

איחולנו לבריאות איתנה